browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reserveringen

We nemen reserveringen spaarzaam aan, maar nooit geschoten is altijd mis…

Stuurt u vooral een mailtje voor reserveringen van groepen tussen de 8 en 40 personen!

cafelangereis@gmail.com